Ποιοί είμαστε

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, και το Γραφείο Προγραμματισμού, στην προσπάθεια τους για αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας της Κύπρου, έχουν ιδρύσει το Κυπριακό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ) ή Cyprus Research and Academic Network (CYNET) το οποίο αποσκοπεί στην δημιουργία υποδομής διαδικτύου και παροχής προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χρήστες για υποστήριξη και αναβάθμιση της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην Κύπρο. Η υποδομή διαδικτύου υποστηρίζει τη διασύνδεση του ΚΕΑΔ με το Ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο GEANT στο 1+1Gbps, και εσωτερικά τη διασύνδεση με πολύ ψηλές ταχύτητες και παροχή προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσιών.

To CYNET-CSIRT πρόκειται για την νεοσύστατη Ακαδημαϊκή ομάδα ανταπόκρισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Incident Response Team – CSIRT) του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου. Κατά την σύσταση του CYNET-CSIRT, λάβαμε προσεκτικές σχεδιαστικές αποφάσεις για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ διαφορετικών εγγενών αντισταθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση της ασφάλειας από ακαδημαϊκή ή ερευνητική σκοπιά μπορεί να φαίνεται αρκετά αντιφατική σε σύγκριση με την πραγματική ασφάλεια. Για παράδειγμα, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, ο στόχος είναι να παράγει καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, η παρακολούθηση πραγματικών περιστατικών επίθεσης είναι πολύ πιο πρακτική και πιο σημαντική. Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, εξετάσαμε προσεκτικά την ενσωμάτωση παραδοσιακών τεχνικών με σύγχρονες προσεγγίσεις προσανατολισμένες στην έρευνα στις υποκείμενες τεχνολογίες που συνθέτουν το CYNET-CSIRT.

Αποστολή

Η αποστολη του CYNET-CSIRT είναι να παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφαλεάις σε όλα τα Ερευνητικά, Ακαδημαϊκά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που είναι μέλη του ΚΕΑΔ. Στοχεύει επίσης στην παροχή έγκαιρων ειδοποιήσεων, προειδοποιήσεων, ανακοινώσεων σχετικά με τους τρέχοντες κινδύνους και πρόσφατα συμβάντα σχετικών με κυβερνοεπιθέσεις.

Ο τρόπος δράσης του CYNET-CSIRT είναι να δρα ως μεσάζων μεταξύ των επηρεαζόμενων μερών και να προσφέρει, όταν απαιτείται, τεχνικές συμβουλές χρήση εργαλείων που οδηγούν στην επίλυση του συμβάντος. Επιπλέον, το CYNET-CSIRT στοχεύει να εκπαιδεύσει τα μέλη του σχετικά με τις επιπτώσεις των κυβερνο-απειλών και κυβερνοεγκλήματος, να λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τις προειδοποιήσεις, τις ανακοινώσεις και την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που θα τους παρασχεθούν.