Ειδοποιήσεις και Προειδοποιήσεις

Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν κυβερνοεπιθέσεις, ευπάθειες ασφαλείας, ειδοποιήσεις εισβολής, ιούς υπολογιστών, ψευδή νέα και απάτες καθώς και την παροχή άμεσης συνιστώμενης δράσης για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος.

Οι ειδοποιήσεις ή συμβουλές αυτές, αποστέλλονται ως αντίδραση στο τρέχον πρόβλημα για την ειδοποίηση των μελών μας και την παροχή καθοδήγησης για την προστασία των συστημάτων τους ή την ανάκτηση τυχόν συστημάτων που έχουν επηρεαστεί.

Οι πληροφορίες αυτές θα προέρχονται είτε από το ίδιο το CYNET-CSIRT, ή από άλλα CSIRTs, προμηθευτές ή/και ειδικούς ασφαλείας.