Ανακοινώσεις

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, ειδοποιήσεις εισβολής, προειδοποιήσεις ευπάθειας και συμβουλές ασφαλείας. Τέτοιες ανακοινώσεις έχουν σκοπό την ενημέρωση των μελών μας σχετικά με νέες εξελίξεις με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, όπως ευπάθειες που εντοπίστηκαν πρόσφατα ή εργαλεία εισβολής. Μέσω των ανακοινώσεων αυτών τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν τα συστήματά και τα δίκτυά τους από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν πρόσφατα, προτού μπορέσουν αυτά να αξιοποιηθούν.